Corona

Als levenscoach bied ik persoonlijke begeleiding bij levensvragen en life-events. Een life-event is een gebeurtenis in je leven die het gevoel van geluk en tevredenheid positief of negatief beïnvloedt (zoals het doormaken van een ernstige ziekte, het verlies van een dierbare of een geboorte). De uitbraak van het Coronavirus was (of is) voor iedereen een life-event. Deze crisisperiode kan gevoelens van angst (geen controle), somberheid (geen plezier) en verdriet (afscheid nemen) met zich meebrengen. Ervaar jij deze gevoelens? Voel je welkom om contact op te nemen voor ondersteuning.

Uiteraard is een consult ook mogelijk via een video-verbinding (zie contact / afspraak maken).

Comments are closed.